Hiển thị tất cả 6 kết quả

Công tơ điện 1 pha

Công tơ điện 1 pha CV140-10/30A

340.000

Công tơ điện 1 pha

Công tơ điện 1 pha CV140-10/40A

320.000

Công tơ điện 1 pha

Công tơ điện 1 pha CV140-20/80A

420.000
450.000

Công tơ điện 1 pha

Công tơ điện 1 pha CV140-5/20A

310.000

Công tơ điện 1 pha

Công tơ điện 3 pha MV3E4-5A

1.250.000